Om historie og filosofi fra Cappelen

Med dette nettstedet ønsker vi å bygge opp en lærerressurs for faget Historie og filosofi, og det vil skje parallelt med at vi utvikler læremidler i faget. Vi tar sikte på å få Historie og filosofi 1 ferdig våren 2008, mens Historie og filosofi 2 vil foreligge til skolestart 2008.

 
Vi håper at vi med dette nettstedet kan tilby et nyttig supplement til de mange lokale initiativene som vi vet er i gang for å lage innhold og opplegg til faget.
 
Tiden har vært knapp, så det er ikke noe fullt utviklet nettsted vi kan tilby i første omgang. Vi må utvikle det gjennom hele skoleåret.
 
I utgangspunktet tar vi sikte på å lage et nettsted som kan gjøre arbeidet med faget noe enklere for dem som underviser i det. Nettstedet vil ikke med det første ha oppgaver som direkte er rettet mot og henvender seg til elevene.
 
Vi vil forsøke å fylle nettstedet med:
  • Metodiske tips og konkrete undervisningsopplegg
  • Kilder knyttet til problemstillinger og temaer innenfor de enkelte hovedområdene
  • Mer generelle kommentarer om faget og læreplanen
  • Faglige artikler
 
Vi håper at vi om kort tid kan tilby manusutkast til de enkelte delene, disse vil dere kunne laste ned som PDF-filer. Vi vil også opprette et diskusjonsforum for lærere i løpet av høsten.
 
Mvh
 
Redaksjonen
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.09.2007

© Cappelen Damm AS