Oppstart - generelle ressurser

Det nye programfaget

Historie og filosofi (HF) er et helt nytt fag i skolen. Med 5 + 5 timer har det fått stor plass innenfor samfunnsfaglig programområde. Antall elever som har valgt faget det første året, har vært oppsiktsvekkende høyt.

Undervisningen i HF vil by på spesielle utfordringer. For det første mangler faget tradisjon i norsk skole. Det finnes ingen undervisningserfaring å lene seg tilbake på. Mange av de som skal undervise i HF, er historielære og kan selvsagt dra veksler på erfaringene fra historiefaget. Noen har også erfaring med politisk idéhistorie eller filosofi. Men kombinasjonen av historie og filosofi er ny for alle. HF må få en egen faglig identitet, og det vil ta noe tid.

For det andre starter alle opp uten læremidler. Cappelen er i gang med å produsere bøker for både VG2 og VG3 som vil være klare til neste skoleår. I mellomtiden vil vi legge ut undervisningsopplegg og tips på denne nettsiden.

Oppstarten med det nye faget er viktig. Det gjelder å presentere HF som et spennende og lærerikt kurs. Hvis vi skal sikre god søkning til VG3 og for årene framover, må vi sørge for at elevene får et faglig solid og godt gjennomarbeidet tilbud allerede fra starten. For mye famling og tilfeldigheter første året vil fort kunne skremme elevene over til konkurrerende fag neste gang de skal velge.

Alle elever som har valgt HF1 i år,skal også ha to timer eldre historie i uka. Flere av læreplanmålene i HF1 ligger tett opptil det elevene vil møte her. Et viktig poeng må være at HF ikke overlapper altfor mye med den vanlige historieundervisningen, men blir en fordypning og en utvidelse.

Det er grunn til å tro at mange elever har valgt HF på grunn av filosofien. At HF må bli et undringsfag, er nok spesielt viktig. Vi få lage opplegg som gir anledning til refleksjon og diskusjon om eksistensielle problemstillinger. Samtidig er læreplanen spekket med svært konkrete kunnskapsmål som vi ikke kan hoppe bukk over.

Kanskje ligger nøkkelen til det nye faget akkurat her: den filosofiske refleksjonen må forankres i historisk virkelighet. Elevene må kunne se sammenhengen mellom basisforhold og filosofiske problemstillinger.

Siden elevene allerede vet hva historiefaget handler om (alle har jo hatt historie i grunnskolen), er det muligens fornuftig å starte opp HF-kurset med en liten dose filosofi. Erfaringsmessig er det lett å få ungdommer i gang med noen grunnleggende filosofiske problemstillinger. Alle tenåringer har meninger om slike spørsmål, og det kan være en grei måte å introdusere faget på. Etter en åpningsrunde med filosofi kan man så koble inn historien. På den måten kan man i løpet av et par økter få fram intensjonen med HF-faget.

  • Se forslag til oppstart av Historie og filosofi

  • Se tekster om den filosofiske samtalen

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.10.2007

© Cappelen Damm AS