Kapitteldeler

Vi har nå lagt ut to manusdeler til kapittelet om opplsyningstiden.Vi understreker at dette er manus som er under arbeid. Vi har likevel valg å legge dem ut, da vi etter diverse henvendelser ser at mange ønsker en sammenhengende tekst som dekker de ulike hovedområdene.

Teksten er skrevet av Tommy Moum. Det er knyttet vanlig opphavsrettslige regler til teksten.


Opplysningstid og perspektiver

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • reflektere over den samfunnsmessige bakgrunnen for vitenskapsrevolusjonen og over hvordan den la grunnlaget for nye diskusjoner om erkjennelse og etikk.
  • gi eksempler på viktige vitenskapelige og tekniske nyvinninger og vurdere hvilke konsekvenser de hadde i Europa og for kontakten på tvers av kontinenter
    gjøre rede for sentrale filosofiske problemstillinger i perioden.
  • presentere hovedtrekk i opplysningstidens tenkning, deriblant statstenkningen og frihetsidealene og drøfte betydningen de fikk i Amerika, Europa og Norden.
  • drøfte romantikkens betydning for tenkning, kunst og kultur.
  • vurdere hvordan historiske forhold kan ses fra ulike perspektiver og synsvinkler gjennom eksempler fra perioden
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.05.2008

© Cappelen Damm AS