Kapittel om renessansen

Vi har nå lagt ut nye deler av kapittelet om Renessansen.Vi understreker at dette er manus som er under arbeid. Vi har likevel valg å legge dem ut, da vi etter diverse henvendelser ser at mange ønsker en sammenhengende tekst som dekker de ulike hovedområdene.

Teksten er skrevet av Tommy Moum, Nils Gilje har vært faglig konsulent. Det er knyttet vanlig opphavsrettslige regler til teksten.


Renessanse og forklaring

Mål for opplæringen er at eleven skal

  • kunne drøfte sammenhenger mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen
  • gjøre rede for samfunnsforståelsen i renessansen og diskutere hvilke faktorer som påvirket sentrale tenkeres oppfatning om stat og samfunn
  • diskutere ulike synspunkter på reformasjonens betydning for den kulturelle og økonomiske utviklingen i Europa
  • gi eksempler på boktrykkerkunstens betydning for spredning av historieskriving, ideer og kunnskap diskutere ulike typer forklaringer knyttet til emner fra renessansen gjennom filosofisk samtale
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.02.2008

© Cappelen Damm AS