Kapittel om middelalder

Vi har lagt ut et utkast til kapittelet som skal omhandle temaet Middelalder og kildebruk. Vi understreker at dette er et manus som er under arbeid. Vi har likevel valg å legge det ut, da vi etter diverse henvendelser ser at mange ønsker en sammenhengende tekst som dekker de ulike hovedområdene.

Teksten er skrevet av Tommy Moum, og det er knyttet vanlig opphavsrettslige regler til teksten.


Middelalder og kildebruk

Hovedområdet middelalder og kildebruk handler om endringene i samfunn og tenkemåter i perioden. Religionenes og filosofiens betydning for kulturspredning og menneskers tenkning er sentralt. Hovedområdet handler om vurdering av historiske kilder og betydningen av ”store fortellinger”, periodisering, kontinuitet og forandring.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • drøfte idégrunnlaget for føydalisme og hva føydalisme betydde for middelalderens mennesker
  • diskutere forskjeller og likheter i politisk og religiøs tenkning mellom Norden og Europa i middelalderen
  • gjøre rede for hvordan klassisk gresk filosofi videreføres i kristen tenkning og forklare hvordan kristen tenkning endrer seg i perioden
  • sammenlikne grunntrekk i bysantinsk og vesteuropeisk kultur
  • drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen
  • gi eksempler på ulike former for periodisering og drøfte hvilken betydning dette har for vektlegging i historieframstillinger
  • vurdere verdien av utvalgte levninger og beretninger som kilder til kunnskap om ulike emner i middelalderen
  • bruke begrepene kontinuitet og endring i diskusjoner om den historiske utviklingen i perioden
  • diskutere hvordan kristendommen og islam fungerte som ”store fortellinger” og som historiesyn
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.04.2008

© Cappelen Damm AS