Antikken og samtalen

Hovedområdet antikken og samtalen dreier seg om utviklingen av kulturene rundt Middelhavet. Naturfilosofien og den athenske filosofien om menneske og samfunn inngår i hovedområdet. Det handler om de første historiske beretningene menneskene skapte og hva beretninger betyr i historieforskning. I hovedområdet er filosofisk samtale og begrepsutvikling sentralt.

 

  • gjøre rede for hvordan gresk og romersk sivilisasjon, kultur og samfunnsforhold ble preget av møter med andre kulturer
  • analysere framveksten av demokratiske ideer i greske bystater
  • gjøre rede for naturfilosofi og athensk filosofi om menneske og samfunn
  • drøfte romerrettens og retorikkens betydning for utviklingen av det romerske samfunn
  • diskutere forskjellen mellom historieframstilling gjennom myter og gjennom skjønnlitteratur og saksprosa
  • anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.10.2007

© Cappelen Damm AS